marttiissakainen

Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen

 

Jukka Leppälahden blogi ns. työttömien aktivointilaista kirvoitti ottaamaan esiin moneen kertaan haudatun ajatuksen perustuslakituomioistuimesta.

Suomesta todella puuttuu erillinen ja riippumaton perustuslakituomioistuin. Kyseinen instituutti on monissa EU-maissa, mutta ei Suomessa. Meillä eduskunnan lainsäädäntötyön perustuslaillisuutta valvoo eduskunnan itsensä valitsema perustuslakivaliokunta. Sen jäsenistä enemmistö kuuluu hallituspuolueisiin, kun kyseessä on enemmistöhallitus. Vähemmistöhallitukset ovat olleet todella harvinaisia viime vuosikymmeninä.

Monet viime vuosien lainsäädäntötapaukset ja hallituksien toimet olisi ollut hyvä käydä läpi perustuslakituomioistuimessa. Tuorein esimerkki ns. työttömien aktivointilaki, puhumattamaan Sote-lakiryppäästä, joka on törmännyt kerta kerran jälkeen perustuslakiin.

Suomen kannalta ehkä tärkein tarve erillisen peruslakituomioistuimen käsittelyyn oli euroon liittyminen pelkällä hallituksen   tiedonannolla. Selkeästi perustuslaissa mainitusta omasta rahasta, markasta, luopuminen ilman perustuslain vaatimaa käsittelyä. Paavo Lipposen johtaman hallituksen kantaa myötäilevä perustuslakivaliokunta hyväksyi  erittäin kyseenalaisen menettelyn , mikä on tullut Suomelle todella kalliiksi.

Perustuslaki on itsenäisen kansakunnan koko lainsäädäntötyön peruskallio. Sitä vaalimaan tarvitaan suhdanteista ja poliittisista virtauksista riippumaton erillinen instituutio, Perustuslakituomioistuin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

17Suosittele

17 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Perustuslakituomioistuin tietenkin "hidastaisi" lainsäädäntötyötä, mutta itsenäisen kansakunnan perusrakenteita ei pidäkään muuttaa nopeasti eikä ilman kypsää harkintaa. Siksi demokraattinen systeemi on olemassa. Diktatuureissa on asia toisin.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Perustuslakituomioistuin ei hidasta vaan nopeuttaa.Tuomioistuin ei ole mikään etukäteisarvioija vaan käsittelee valmiitten lakien ja hallintotointen ja eritoten liittovaltioissa myös osavaltioiden säätämien lakien perustuslainmukaisuutta.
Saksassa spekuloitiin paljonkin muutama vuosi sitten,kun Kreikan tuista käytiin oikeutta.Mikäli tuomioistuin olisi todennut toimet perustulainvastaisiksi,niin se olisi ainoastaan pystynyt toteamaan tilanteen,että anti sitten olla viimeinen kerta.
Eri tilanne on silloin kun tilanne on muutettavissa uudella lailla.
Tällöin tietenkin on hallituksen intressissä,että se itse huolehtii ennakkoarvioinnista hyvän virkakoneiston avulla.

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Meillähän oli tavallan 1950-luvulle asti sen kaltainen, kun presidentti Sthålberg antoi nuoremmille virkaveljilleen ohjeita lain tulkinnasta ja käytöstä. Näinhän Paasikvi sen päiväkirjoissaan kuvaili. Kysyttiin maan laintulkinnan viisaimmalta, miten tämä nyt tehdään. Ja useinhan oli niin, että eteenpäin ajettu laki tai asia oli perustuslain vastainen, jolloin perustuslakia ei lähdetty muuttamaan poliittisten tarpeiden siis puoluetarpeiden mukaan vaan esitys sopeutettiin lain kirjaimen ja hengen mukaisesti. Mutta ne olivat aikoja ne, kun oli viisas mies.

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti

Viimeaikaisten tapahtumien valossa näyttää siltä, että perustuslakituomioistuin todella tarvitaan. Martin mainitsemisiin tapauksiin liittyy sellaisia epäselvyyksiä, että kansalaisten usko laillisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen alkaa rapautua. Suomella ei ole varaa siihen, että usko tärkeiden instituutioiden oikeudenmukaiseen toimintaan heikkenee.
Nuo jo mainitut tapaukset ja eräät muut olisi puolueettoman tahon tutkittava, jotta päästäisiin eteenpäin. Nykyinen hallitus tuskin ryhtyy myöskään toimiin perustuslakituomioistuimen perustamiseksi, joten tämä jäänee eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Toivottavasti uudet voimat kuten vaikka Kansalaispuolue yhdistäisi laillisuuden kannattajat tämän asian toteuttamiseksi.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Kyllä ja ehdottomasti tarvitaan. Kansalaispuolue ei kuitenkaan ole ainoa vaikka jäseneksi menemistä onkin kyseenalaista ja ei ole ihan demokraattisella perustalla vaikka kaikkien pitäisi olla yhdenvertaisia.

Piraatit kannattavat myöskin puolueohjelmassaan:

"Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin, joka tulkitsee ja valvoo muiden lakien perustuslaillisuutta. Se ei kuitenkaan korvaa eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka edelleen valvoo lakien perustuslaillisuutta lain säätämisvaiheessa. Perustuslainmukaisuutta tulee tutkia kaikissa tuomioistuinkäsittelyissä."

Myös Liberaalipuolue kirjoittaa näin, vähän monisäikeisemmin mutta sen periaatteita kannattavat myös me piraatitkin:

"Läpinäkyvyyttä on lisättävä

Julkisen sektorin omistamiin yrityksiin tulee soveltaa samoja avoimuusvaatimuksia kuin muihin julkisiin toimijoihin.

Suurten yhdistysten ja säätiöiden kirjanpidon on oltava avointa.

Vallan väärinkäytön, korruption, tulee johtaa tuntuviin rangaistuksiin ja korruption paljastamiseen tulee kannustaa.

Jokaiseen julkiseen virkaan pitää palkata pätevin hakija, esimerkiksi puoluekirjalla ei saa olla merkitystä.

Virkamiehillä tulee olla todellinen virkavastuu. Virkamiehet tulee aina saattaa vastuuseen lainvastaisesta toiminnasta.

Perustuslain valvontaa tulee kehittää. Suomeen on perustettava riippumaton perustuslakituomioistuin."

Jos me oikeasti halutaan kunnollisia muutoksia politiikkaan ja kitketään kaikenlaiset vallan väärinkäytökset. Suositeltavaa olisi äänestää vain ulkopuolisia puolueita eikä äänestää istuvia eduskuntapuolueita. Nämä vanhat puolueet ovat itse sementoineet muurin, jotta ei tulisi yhtään uutta puoluetta häiritsemään ja pelkäävät kuin ruttoa politiikan uudistamisesta.

Juhani Vehmaskangas

Totta puhut!

Perustuslakia ei Suomessa aina ole noudatettu, eikä noudateta.

Joskus 2000-luvun taitteessa vein oikeuteen toimeentulotukijutun jossa vaadittiin, että toisessa kuntaryhmässä asuvalle pitää maksaa sama perusosa kuin ensimmäisessä kuntaryhmässä asuvalle. Tuota edellytti perustuslakikin koska sen mukaan ihmisellä on ja oli tuolloinkin oikeus valita asuinpaikkansa. Niin ikään perustuslaissa mainittiin tuolloin ja mainitaan tänä päivänäkin, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella.

Säädös jolla henkilöt tuolloin asetettiin eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella oli perustuslain vastainen. Tuota ei tietenkään edes KHO suostunut ymmärtämään.

Tänä päivänä asia on myönnetty. Enää meillä ei ole kuntaryhmäjakoa toimeentulotuessa. Niin ikään kun perheenyhdistämisiä ja niiden tulorajoja on pohdittu niin on todettu, että perustuslaki ei anna mahdollisuutta määritellä perheenyhdistämisen tulorajoja perheen asuinpaikan mukaan.

Tomi Vaalisto

Onhan meillä jo perustuslakivaliokunta, mikä valvoo Suomessa perustuslain toteutumista. Perustuslakituomioistuin olisi päällekäinen organisaatio.

Väyrysen vaaliteema eli kysymys euroon liittymisestä ei oikeustieteen professori Pauli Rautiaisen mukaan ole koskaan aidosti ollut valtiosääntöongelma, minkä perustuslakivaliokunnan lausunnot osoittavat. Perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa ennen lopullista äänestystä ja antoi Lipposen hallitukselle puhtaat paperit.

Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorin Janne Salmisen mukaan perustuslakia ei rikottu euroon liittymisen yhteydessä.

–Kyseessä on Väyrysen oma tulkinta. Hän on tämän väitteen aikaisemminkin esittänyt, eikä ole saanut sille kauheasti tukea. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin se, joka nämä päätökset tekee. Eduskunta on seurannut perustuslakivaliokunnan kantaa.

Sirpa Abdallah

Perustuslakivaliokunta ei tee päätöksiä vaan antaa lausuntoja, mietintöjä valtioneuvostolle lain eteenpäin viemiseksi eduskuntakäsittelyyn.

Suomen perustuslakivaliokunnan kokoonpano noudattaa enemmistöhallituspuolueiden jäsenyyttä, joten voidaan sanoa hyvinkin, että "pukki kaalimaan vartijana".

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti

Tomi, tämän keskustelun ratkaisemiseksi tarvitaan itsenäinen tuomioistuin yksittäisten kannanottojen sijasta. Nythän valiokunta sanoo muodollisesti viimeisen sanan ja siksi professoreiden on helppo tähän muodollisuuteen vedoten todeta että ongelmaa ei ole.

Iso ongelma on kuitenkin siinä, että alkaa näyttää siltä ettei valiokunta pysty olemaan objektiivinen vaan sortuu miellyttämään kulloisiakin vallassaolijoita. Tuossa euroon liittymisessä valiokunta ensin totesi jotain ja sitten myöhemmin totesi toista. No proffat voivat sanoa, että asia on kunnossa.

Kysymys siis on: riippuuko valiokunnan kanta kulloinkin vallassaolevan tahdosta, koska hallituksella on valiokunnassa enemmistö.

Esimerkiksi tuossa aktiivimalliasiassa osoitin blogeissani kuinka valiokunta totesi ongelman mutta ei halunnut/uskaltanut vaatia lain säätämistä perustuslain säätämisjärjestykseesä. Ilmeisesti hallituksen ei tarvitse totella valiokunnan sisällöllisiä muutosvaatimuksia (joita se tuossa vaati) ellei samalla vaadi lain säätämistä perustuslainsäätämisen mukaan. Mielenkiintoista ettei oikeuskanslerikaan valvojana puutu asiaan.

Tämä kaikki vältettäisiin jos meillä olisi itsenäinen tuomioistuin. Valiokuntaa ei kai sitten tarvittaisi.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Montako kuukautta kuluu ennenkuin laki päätyy tuomioistuimen pöydälle lain voimaantulosta,siis joku kun on ensin hakenut tuomioistuimelta kannanottoa.Vai pistetäänkö kolmijako-oppi uusiksi ja tuomio-istuimet ottavat kantaa lainsäätäjän käsissä oleviin asioihin.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Tomi,

1) Lue huolella Sirpan ja Jukan viisaat kommentit.
2) Perustuslakivaliokunnan eräs merkittävä ongelma on sen poliittinen
koostumus. Valiokunnan jäsenet eivät välttämättä ole juridiikan asiantuntijoita, puhumattakaan perustuslakiasiantuntemuksesta. Poliittinen koostumus nostaa aiheellisen kysymyksen tulkintojen, suositusten, lausuntojen poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta.

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Oikeassa olet Jouni. Joka ikinen uusi eduskunta valitsee perustuslakivaliokunnan, joten sen toimiaika on max 4 vuotta. Poliittisesti värittynyt ,koska se muodostuu istuvista kansanedustajista, jotka ovat hallitusmyönteisiä. Etenkin enemmistö hallitusten aikoina.
Kutsutut asiantuntijat voivat kyllä olla riippumattomia,jos ovat.

Tomi Vaalisto Vastaus kommenttiin #12

No mikä muuttuisi: perustuslakivaliokunta käyttää apunaan valtiosääntöasiantuntijoita ja nyt nuo asiantuntijat ovat joutuneet vähättelyn kohteeksi. Itsekin näin teet.

Jos meillä olisi perustuslakituomioistuin niin todennäköisesti johtavat valtiosääntöasiantuntijat istuisivat siellä ja heidän lausunnoillaan olisi aikamoinen merkitys. Hyvä esimerkki on Väyrysen vuosia tekohengittämän yhteisvaluuttaan liittymisen väitetty laittomuus. Oikeustieteen professori Pauli Rautiaisen mukaan Väyrysen väitteet eivät koskaan ole aidosti olleet valtiosääntöongelma, minkä perustuslakivaliokunnan lausunnot osoittavat. Yksi asiantuntijoista oli professori Martin Scheinin, jonka teoksen EMU ja Suomen valtiosääntö - yhteiseen rahaan siirtyminen ja Suomen Pankin asema presidenttiehdokas Paavo Väyrysenkin kannattaisi lukea. https://www.sitra.fi/julkaisut/emu-ja-suomen-valti...

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti Vastaus kommenttiin #15

En vähättele, paljon muuttuisi. Tarkoitus siis olisi, että huolella valituista oikeusoppineista koostuvat ryhmä käsittelisi asiat poliitikoista koostuvan valiokunnan sijasta. Nythän valiokunta pyytää vain lausuntoja mutta muotoilee itse lopullisen kannan ja tässä nyt yhä useammin näyttäisi olevan epämääräisyyttä. Kun puolueista riippumattomat oikeusoppineet ryhmänä tekisi päätökset, voisi olettaa päästävän objektiivisuudessa parempaan tulokseen.

Tuo rahaliitto asia on vain yksi monien joukossa, joka pitäisi kunnolla katsoa. Asiasta on paljon oppineiden kirjoituksia, vanhoja ja uusia. Scheinin kirja on vuodelta 1997 mutta ei avaudu netistä. Mutta kerro nyt ihmeessa miten Scheinin argumentit kumoaisivat sen mitä edellä esitin?

Tomi Vaalisto Vastaus kommenttiin #20

Martin Scheininin oikeustieteellisellä tutkimuksella "Emu ja Suomen valtiosääntö" tarkastellaan eduskunnan päätöksentekojärjestystä em asiassa.
Eihän tuo julkaisu ota kantaa esittämääsi asiaa millään tavalla vaan siinä selvitetään yhteisvaluutan siirtymisprosessia 1997.

Jos nyt kutenkin tarkastellaan topicia eli fiktiivistä perustuslakituomioistuinta niin syntyy ongelma, joka tulee jo aiemminkin ketjussa esille:

Eduskunnan keskeisin vallan käyttöön liittyvä tehtävä on lakien säätäminen, mihin liittyy oleellisesti perustuslakivaliokunta. Jos olisi perustuslakituomioistuin niin se asettuisi eduskunnan yläpuolelle ja olisimmekin demokratian sijaan teknokratia.
Kaiken lisäksi nuo "puolueista riippumattomat oikeusoppineet" voisivat olla samoja mitä perustuslakivaliokunta käyttää asiantuntijoina nyt. Teknokraattisessa Suomessa nuo harvat istuisivat juridisen ruokkoketjun huipulla ilman kontrollia ja heidän yläpuolellaan olisi vain Ukko ylijumala tai vastaava jos sellaiseen haluaa uskoa.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Mielestäni olemme siinä tilanteessa, ettei pelkkä Perustuslakituomioistuimen perustaminen riitä, tarvittaisiin totuuskomissio ja kansantuomioistuin, selvittämään poliittisen eliitin vuosikymmeniä tekemiä törkeitä rikoksia.

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Sekin tarvittaisiin menneisyyden likapyykin pesemiseen.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Sen perustamisesta päättää puolueet, ja melko heikolta näyttää.

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti

Niin, ellei uudet voimat astu kehiin vaalien jälkeen.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mitkä voimat? demarit, ja vihreät vai?

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Voimmehan aina pitää kansankäräjät, joille on pitkät perineet mutta vain nykyään kuolleet. Ei muutakuin pistetään pystyyn ja aletaan jakamaan moraalisia tuomioita.

Käyttäjän PekkaKeskinen kuva
Pekka Keskinen

Perustuslakivaliokunta pohjaa lausuntonsa valtiosääntöasiantuntijoiden lausuntoihin, jotka todennäköisesti olisi perustuslakituomioistuimen tuomareita. Siinä mielessä tilanne tuskin paljoa muuttuisi. Itse en perustaisi erillistä tuomioistuinta, vaan vahvistaisin kko:n asemaa perustuslain tulkitsijana. Perustuslakivaliokunta meillä joka tapauksessa olisi jatkossakin, koska lainvalmistelu tarvitsee etukäteisen perustuslaillisen kontrollin. Pelkkä jälkikäteinen valvonta olisi todella kankea.

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti

Toki tuomioistuin tai kko voisi hoitaa myös etukäteislausunnot. Miksi ei?

Käyttäjän PekkaKeskinen kuva
Pekka Keskinen

Kuullostaa vallan kolmijaon näkökulmasta oudolta. Yhtä vähän tuomioistuimen tulee puuttua lainsäätämiseen, kun Eduskunnan tuomioistuimen toimintaan. Miksi meillä ei voisi olla etukäteinen valvonta ja jälkikäteinen valvonta?

Tomi Vaalisto

"Toki tuomioistuin tai kko voisi hoitaa myös etukäteislausunnot. Miksi ei?"

SIlloinhan se olisi perustuslakivaliokunnan asiantuntijaorganisaatio, jossa istuisivat todennäköiseti samat asiantuntijat, joita tuo valiokunta käyttää muutenkin.

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti Vastaus kommenttiin #25

Ei vaan ajatukseni olisi, että tuomioistuin korvaisi valiokunnan.

Tomi Vaalisto Vastaus kommenttiin #26

Silloin tuo fiktiivinen tuomioistuin tekisi lainsäädännöllistä valmistelutyötä eduskunnalle mitä perustuslakivaliokunta tekee nyt. Eihän se silloin olisi mikään tuomioistuin, koska tuomitsemistoiminnan tulee perustua ainoastaan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yleisesti hyväksyttyihin oikeusperiaatteisiin.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu Vastaus kommenttiin #27

Ymmärrätkö itse, miltä tekstisi näyttää?

Tutustu perustuslakituomioistuimesta (valtiosääntötuomioistuin) kirjoitettuun - löydät halutessasi muutakin, mutta aloita vaikka wikin määritelmänomaisesta informaatiosta.

Tomi Vaalisto Vastaus kommenttiin #30

Eihän siitä ole kysymys vaan tuon fiktiivisen tuomioistuimen käyttö myös perustuslakivaliokunnan korvaajana. Ei onnistu.

Jos itselläsi on jotain tuon asian tiimoilta niin kerro ihan itse.

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti Vastaus kommenttiin #27

Nimeä tietysti voidaan miettiä mutta tehtävät nuo mainitut.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Myös juristeista koostuva perustuslakituomioistuin oli poliittinen, vai luuletteko tosiaan, ettei juristeilla ole poliittisia näkemystä perustuslaista. Mikäli tuomioistuimen jäsenet nimittäisi presidentti, kuten Yhdysvallassa, niin on naivia kuvitelle, etteikö presidentin puoluetausta näkyisi tuomioistuimen kokoonpanossa. Nykyinen valiokunnan toiminta on varsin läpinäkyvä, tuomioistumen läpinäkyvyydestä en olisi oleenkaan varma.

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti

Täydellistä ratkaisua ei ole tässä maailmassa mutta paljon parempi ja riippumattomampi toki on tehtävissä.

Toimituksen poiminnat

Sivut